Strona główna

Oferujemy usługi doradcze w zakresie zarządzania kadrami i organizacją w zakresie:

Zapewniamy:

  • analizę przywództwa w organizacji i przygotowanie planu działań
  • indywidualne doradztwo, mentoring i coaching dla kadry kierowniczej
  • opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju kadry z wysokim potencjałem
  • czasowe wsparcie departamentów kadr w przygotowaniu i realizacji projektów (interim)

Przeczytaj "Różne pokolenia, jedna organizacja. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie"

okladka-pl