Coaching dla kadry kierowniczej i mentoring

Prowadzimy coaching biznesowy częściowo według metodologii CoachWise®, uznawanej przez Miedzynarodową Federację Coach’ów ICF. Metodologia ta zakłada, że klient jest najlepszym  źródłem  rozwiązań dla problemów, jakie przed nim stoją. Rolą coacha jest więc  tworzyć trwałe partnerstwo z klientem, by pomóc mu osiągnąć zadowalające rezultaty w swoim życiu zawodowym. Dokonuje tego słuchając klienta, obserwując go w działaniu i dostosowując swoje podejście do jego indywidualnych potrzeb.

Wierzymy, że klient jest z natury inteligentny, twórczy i zaradny; pomagamy mu dojść do oczekiwanych rozwiązań zapewniając mu wsparcie tak, by mógł on sam doskonalić swoje umiejętności oraz czerpać z zasobów i kreatywności, które już posiada.

Budowę relacji z menedżerami opartej na zaufaniu ułatwia bogate doświadczenie życiowe i biznesowe, jakim dysponujemy, oraz głęboka znajomość mechanizmów rządzących stosunkami międzyludzkimi w organizacjach. Dodatkowym atutem jest  wieloletnie doświadczenie menedżerskie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.

Oferujemy coaching dla członków kadry kierowniczej:

  • stojących przed nowymi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania ludźmi, w szczególności wynikającymi ze zmian struktur organizacyjnych, zmian kultury korporacyjnej lub konfliktów na tle kulturowym;
  • od których organizacja oczekuje poważnych zmian w sposobie kształtowania swoich relacji z otoczeniem (coaching naprawczy);
  • w zakresie rozwoju osobistego.

Zapewniamy także coaching rozwoju osobistego dla wybranych pracowników z wysokim potencjałem oraz indywidualnie planowany mentoring, szczególnie przydatny dla osób przejmujących nowe obowiązki lub obejmujących nowe stanowiska w firmie.