Nasze zobowiązanie wobec klienta

Podejmujemy się wykonania danego zadania tylko po gruntownej analizie sytuacji oraz wyłącznie kiedy mamy przekonanie, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania klienta. Obowiązuje nas pełna poufność w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych na temat klienta, jego relacji z podmiotami trzecimi oraz na temat działań, które dla niego podjęliśmy, zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. Poufność obejmuje również sprawy osób indywidualnych, skierowanych do nas przez klienta w ramach umowy. Niezależnie od sytuacji zawsze przestrzegamy zasad etyki i nie podejmujemy działań, które mogłyby je naruszyć. W coachingu przestrzegamy Kodeksu Etycznego Międzynarodowej Federacji Coach’ów (ICF).